ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.บุรีรัมย์ ผลิตมนุษย์ไฟฟ้า รองรับThailand 4.0 สู่ Safety At Work

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...
...

สนพ.บุรีรัมย์  ผลิตมนุษย์ไฟฟ้า รองรับThailand 4.0 สู่ Safety At Work  

       วันที่ 23 มกราคม 2561  นายวิรัตน์  แย้มโชติ  ผอ.สนพ.บุรีรัมย์ มอบหมายให้ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการจัดประเมินความรู้ความสามารถให้กับผู้ยื่นคำขอรับการประเมิน สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร   ให้แก่ กลุ่มพนักงานในสถานประกอบกิจการ ผู้รับเหมาช่างไฟฟ้า(อิสระ) รวมจำนวน 15 คน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 มาตรา 26/3, 26/10 และ 26/13 


ว้นที่ข่าว : 23/1/2561 11:09:19
ส่งต่อให้เพื่อน