ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.น่าน ประเมินผู้ขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...

วันที่ 5 ม.ค. 2561 ฝป. ดำเนินการประเมินผู้ขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร มีผู้เข้ารับการประเมิน 2 คน มีผู้ผ่านการประเมิน 2 คน


ว้นที่ข่าว : 21/1/2561 14:28:40
ส่งต่อให้เพื่อน