ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สพร.5 นครราชสีมา ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถป้อนตลาดแรงงาน

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 นายสุเมธ  โศจิพลกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา  มอบหมายให้กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ  ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ(นอกสถานที่) แก่ผู้ยื่นขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  ให้กับแรงงานภาครัฐวิสาหกิจ  จำนวน 1 แห่ง จำนวน 2 คนภาคเอกชน 1 แห่ง จำนวน 2 คน และผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้า จำนวน 13 คน รวมผู้เข้ารับการประเมินจำนวน 17 คน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย คง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำไปประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าได้และมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  โดยการประเมินความรู้ความสามารถครั้งนี้ มีจำนวนผู้ผ่านการประเมิน จำนวน 17 คน ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายปีงบประมาณ 2561 จำนวน 800 คน ดำเนินการแล้ว จำนวน 326 คน และดำเนินการประเมินครั้งนี้  17  คน  โดยสรุปดำเนินการแล้วทั้งสิ้น จำนวน 343 คน


ว้นที่ข่าว : 15/1/2561 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน