ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.สมุทรสงคราาม ประเมินความรู้ความสามารถ

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...
...
...

วันที่ 12 มกราคม 2561 นางสาวสุมาลี สุวรรณเกต ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม มอบหมายให้ฝ่ายประเมินความรู้ความสามารถ ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 5/2561 ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ให้แก่กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบอาชีพตำแหน่งงานช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ ในสถานประกอบการเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามและพื้นที่ใกล้เคียง ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง อาคารอำนวยการ ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม


ว้นที่ข่าว : 12/1/2561 18:36:26
ส่งต่อให้เพื่อน