ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
Safety At Work : วันที่ 11 มกราคม 2561 สพร. 15 พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถฯ ให้กับช่างไฟฟ้า จำนวน 18 คน จำนวนผู้ผ่านการรับรองฯ ปี 2561 จำนวน 344 คน เป็นการดำเนินการตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

Safety At Work

...
...
...
...

ว้นที่ข่าว : 12/1/2561 9:43:09
ส่งต่อให้เพื่อน