ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร รับรองความรู้ความสามารถฯ ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2557

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...

วันที่ 10 มกราคม 2561 นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร มอบหมายให้ ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามรถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร โดยมีผู้เข้ารับการประเมินฯ จำนวน ๙  คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร

 


ว้นที่ข่าว : 10/1/2561 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน