ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สพร.5 นครราชสีมา เร่งป้อนแรงงานไฟฟ้าถูกกฎหมายสู่ตลาดแรงงาน

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 นายสุเมธ  โศจิพลกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา มอบหมายให้กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถแก่ผู้ยื่นขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  ให้กับแรงงานในสถานประกอบการ  จำนวน 7 แห่ง จำนวน 9 คนและผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้า จำนวน 2 คน รวมผู้เข้ารับการประเมินจำนวน 11 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง เพื่อนำไปประกอบอาชีพสาขาช่างไฟฟ้าได้และมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่2) พ.ศ.2557โดยการประเมินความรู้ความสามารถครั้งนี้ มีจำนวนผู้ผ่านการประเมิน จำนวน 18 คน ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายปีงบประมาณ 2561 จำนวน 800 คน ดำเนินการแล้ว จำนวน 315 คน และดำเนินการประเมินครั้งนี้ 11 คน โดยสรุปดำเนินการแล้วทั้งสิ้น จำนวน 326 คน


ว้นที่ข่าว : 10/1/2561 15:06:47
ส่งต่อให้เพื่อน