ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 13/2561

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...

สพร.19 เชียงใหม่ ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 13/2561

วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ดำเนินการจัดการประเมินความรู้ความสามารถ ให้กับลูกจ้างผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าในสถานประกอบกิจการและช่างอิสระ รุ่นที่ 13/2561 จำนวน 21 คน เพื่อออกหนังสือรับรองให้ผู้ผ่านการประเมิน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร มีผู้ผ่านการประเมิน จำนวน 21 คน รวมผู้ผ่านการประเมิน ปีงบประมาณ 2561รวมทั้งสิ้น จำนวน 314 คน คิดเป็น 44.6 % ของ 704 คน ซึ่งเป็นเป้าหมายรวมทั้งปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

 


ว้นที่ข่าว : 27/12/2560 18:43:19
ส่งต่อให้เพื่อน