ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.เพชรบูรณ์ เพิ่มคุณภาพช่างไฟฟ้า “ 1ตำบล 1ช่างไฟฟ้า”

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ดำเนินการจัดการประเมิน รับรองความรู้ความสามารถให้กับช่างไฟฟ้าภายในอาคาร “โครงการพัฒนาฝีมืออาชีพช่างไฟฟ้า 1ตำบล 1ช่างไฟฟ้า” ซึ่งร่วมกับการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ บุคคลทั่วไป ในวันที่ 23 -24 ธันวาคม 2560 มีผู้เข้ารับการประเมินจำนวน 30 คน และผ่านการประเมิน จำนวน 27 คน


ว้นที่ข่าว : 26/12/2560 10:07:52
ส่งต่อให้เพื่อน