ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 12/2561

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
สพร.19 เชียงใหม่ ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 12/2561
 
 วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ดำเนินการจัดการประเมินความรู้ความสามารถ ให้กับลูกจ้างผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าในสถานประกอบกิจการและช่างอิสระ  รุ่นที่ 12/2561 จำนวน25คน เพื่อออกหนังสือรับรองให้ผู้ผ่านการประเมิน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร มีผู้ผ่านการประเมิน จำนวน 25 คน      รวมผู้ผ่านการประเมิน ปีงบประมาณ 2561รวมทั้งสิ้น จำนวน 293 คน  คิดเป็น 41.6 %  ของ 704 คน ซึ่งเป็นเป้าหมายรวมทั้งปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ว้นที่ข่าว : 26/12/2560 1:04:10
ส่งต่อให้เพื่อน