ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 2/2561

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 2/2561 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับบุคคลทั่วไป จำนวน 15 คน มีผู้ผ่านการประเมิน 14 คน เป็นการดำเนินการตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร


ว้นที่ข่าว : 22/12/2560 9:35:23
ส่งต่อให้เพื่อน