ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
ประเมินและรับรองความรู้สามารถ

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

วันที่ 20 ธ.ค. 60 นายสมชาติ สุภารี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร (ผอ.สพร.13 กท.) มอบหมายให้กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 24 คน ให้กับช่างไฟฟ้าภายในสถานประกอบกิจการ และช่างไฟฟ้ารับจ้างทั่วไป เพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามประกาศกระทรวงแรงงาน สำหรับนำไปประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) ซึ่งได้ประกาศใช้ไปตั้งแค่ 26 ตุลาคม 2559 ทั้งนี้ ตั้งแต่ ปี 2559 ถึงปัจจุบัน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคารไปแล้ว 4,728 ราย สำหรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถมีอายุ 5 ปี และสามารถต่ออายุบัตรประจำตัวผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถก่อนหมดอายุ 60 วัน

ข้อมูล/ภาพประกอบ : นางสาวสุภัค วิเศษอุดม ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค 


ว้นที่ข่าว : 20/12/2560 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน