ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.ศรีสะเกษ ออก License ให้กับช่างไฟฟ้า

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...

จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมาย
สนพ.ศรีสะเกษ ออก License ให้กับช่างไฟฟ้าในพื้นที่ 
ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ ธ.ค.'๖๐
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ จัดประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร โครงการ ๑ ตำบล ๑ ช่างไฟฟ้า จำนวน ๔๐ คน เพื่อให้ประกอบอาชีพช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารได้ถูกต้องตามกฎหมาย


ว้นที่ข่าว : 12/12/2560 11:22:45
ส่งต่อให้เพื่อน