ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สพร 10 ลำปาง ดำเนินการจัดการประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ตามโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการจัดการประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า จำนวน 21 คน และผู้สมัครทั่วไป จำนวน 4 คน รวมทั้งสิ้น 25 คน  ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง


ว้นที่ข่าว : 6/12/2560 14:49:08
ส่งต่อให้เพื่อน