ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนง.สระบุรี ประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...
...
...

 เรียน ผู้บริหาร

      
       วันที่ 30 พฤศจิกายน  2560 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี(นายบำรุง จามีกรรักษ์)
มอบหมายฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ(สัมภาษณ์) ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา  ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  จำนวน  32  คน  ยอดประเมินที่ผ่านมา จำนวน 183 คน   ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ว้นที่ข่าว : 6/12/2560 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน