ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...
...
...

วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2560 นายประสงค์  นาแพร่ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย มอบอุปกรณ์เครื่องมือช่างไฟฟ้า  ในโครงการความร่วมมือการพัฒนาช่างไฟฟ้า โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า  จะต้องผ่านการฝึกอบรมยกระดับฝีมือเพื่อที่จะเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ซึ่งผู้ที่ผ่านการทดสอบฯ ได้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ จำนวน 23 คน   ณ  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย


ว้นที่ข่าว : 1/12/2560 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน