ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.พัทลุง ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถสาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ประเมินความรู้ความสามารถ

...
...
...

สนพ.พัทลุง  ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถสาขา  ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  ตาม  พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2557

     วันนี้ (17  พฤศจิกายน  2560)  นายอุทิพย์  อินทรเพชร  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทดสอบและรับรองความรู้ความสามารถ  ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถสาขา  ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  ให้แก่ช่างไฟฟ้าอิสระ  จำนวน  10  คน  ณ  ห้องประเมินความรู้ความสามารถ  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง    


ว้นที่ข่าว : 30/11/2560 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน