ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
โครงการพัฒนาอาชีพช่างไฟฟ้า 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...

        นายสุเมธ  โศจิพลกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา  มอบหมายให้กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ  ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถให้กับช่างไฟฟ้าที่ผ่านการอบรมตามโครงการพัฒนาฝีมืออาชีพช่างไฟฟ้า 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ซึ่งเป็นช่างไฟฟ้าประจำชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน  2560 จำนวน  40 คน  โดยมีผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  จำนวน  40 คน  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ช่างไฟฟ้าในชุมชนประกอบอาชีพอย่างถูกต้อง มีมาตรฐานรองรับ ชุมชนมีความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้า สอดคล้องตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557  

 


ว้นที่ข่าว : 30/11/2560 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน