ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ. บึงกาฬ ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในวันที่ 28 -29 พ.ย. 2560

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
เมื่อวันที่ 28 -29 พ.ย. 2560 สนพ. บึงกาฬ ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ให้แก่ช่างไฟฟ้าผู้ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 19 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ

ว้นที่ข่าว : 30/11/2560 9:38:31
ส่งต่อให้เพื่อน