ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สพร. 10 ลำปาง ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคารด้วยความปลอดภัย

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการจัดการประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า จำนวน 25 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง


ว้นที่ข่าว : 29/11/2560 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน