ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
20/11/60 สพร.24 ยะลา รับหนังสือคำขอเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ

20/11/60 สพร.24 ยะลา รับหนังสือคำขอเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ

...

20/11/60 สพร.24 ยะลา รับหนังสือคำขอเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ ตามมาตรา 26/4(2) สาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา ซึ่งต่อจากนี้ไป สพร.24 ยะลา จะได้แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าไปตรวจสอบความพร้อมของสถานที่และอื่นๆ เพื่อออกหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินฯ ตามที่กฎหมายกำหนด ต่อไป และในการนี้ ผอ.สพร.24 ยะลา ได้มอบของที่ระลึกให้แก่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฯ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำอื่นๆ ตามภารกิจของศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ในคราวเดียวกันด้วย


ว้นที่ข่าว : 20/11/2560 16:15:03
ส่งต่อให้เพื่อน