ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ณ อบต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ออกหน่วยบริการจัดประเมินความรู้ความสามารถอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้ารับการประเมินจำนวน 22 คน ผ่านการประเมิน 20 คน


ว้นที่ข่าว : 14/11/2560 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน