ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒ - ๕ และชุดโปรแกรมปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒ - ๕ และชุดโปรแกรมปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)


ว้นที่ข่าว : 9/11/2560 17:11:49
ไฟล์แนบ ::ประกาศยกเลิก ดาวน์โหลด
ส่งต่อให้เพื่อน