ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
พัฒนาแรงงานนท์เร่งประเมินช่างไฟฯ ตามกม.บังคับ

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนทบุรี (สนพ.นบ.) เผยว่า ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 สนพ.นบ. ได้จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 20 คน ให้กับช่างไฟฟ้าภายในสถานประกอบกิจการและช่างไฟฟ้ารับจ้างทั่วไป เพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามประกาศกระทรวงแรงงาน สำหรับนำไปประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคารที่ถูกต้องตามกฎหมาย ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2 ) ซึ่งได้ประกาศใช้ไปตั้งแค่ 26 ตุลาคม 2559 สำหรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถมีอายุ 5 ปี และต้องดำเนินการต่ออายุ ก่อนล่วงหน้าภายใน 60 วัน
ว้นที่ข่าว : 9/11/2560 11:27:11
ส่งต่อให้เพื่อน