ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สพร.19 เชียงใหม่ จับมือ บ.เอบีบี ฝึกยกระดับทักษะฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้า

ข่าวภูมิภาค

...
...
...
...

นางสาวรุจน์จิณี สุภวิรีย์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ (สพร.19เชียงใหม่) เป็นประธานการเปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาเทคนิคการเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ดำเนินการ ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ บริษัท เอบีบี จำกัด ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้เทคนิคและฝึกการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าดูด ไฟรั่ว (RCCB) เซอร์กิตเบรคเกอร์ (MCB) และอุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกินชั่วขณะ (Serge Protection) ทั้งนี้เพื่อให้ช่างไฟฟ้าที่เข้ารับการอบรมได้เพิ่มความรู้ ทักษะ ที่ถูกต้อง สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ ทั้งยังสามารถเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงานแห่งชาติ เพื่อเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 ที่กำหนดให้ผู้ประกอบอาชีพที่อาจเกิดอันตรายต่อสาธารณะหากผู้นั้นไม่มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญในสาขานั้น (ช่างไฟฟ้า) ต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถเพื่อรับใบรับรองผ่านการประเมินฯ จึงจะสามารถประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าได้ โดยในการอบรมครั้งนี้มีช่างไฟฟ้าสนใจเข้าร่วมเข้าฝึกอบรม ทั้งสิ้น จำนวน 101 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่


ว้นที่ข่าว : 7/11/2560 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน