ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.ชย ประเมินความรู้ความสามารถ

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...

       วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ (สนพ.ชย) บูรณาการร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ตามโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า มีผู้เข้ารับการประเมิน จำนวน 23 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ


ว้นที่ข่าว : 7/11/2560 15:28:47
ส่งต่อให้เพื่อน