ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
ผลการรับรองหลักสูตรอนุมัติค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามความในมาตรา 20 ตามพรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 เดือน ตุลาคม 2560 บ. อาหารเบทเทอร์ จก.

ข่าวประชาสัมพันธ์ตาม พรบ ศูนย์บริการข้อมูลข่าว

สนพ.ลพบุรีรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมให้แก่บ.อาหารเบทเทอร์  จก. มีพนักงานได้รับการฝึกอบรม 109 คน แบ่งเป็น ชาย 47คน หญิง 62 คน


ว้นที่ข่าว : 7/11/2560 14:04:38
ส่งต่อให้เพื่อน