ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
ผลการรับรองหลักสูตรอนุมัติค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามความในมาตรา 20 ตามพรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 เดือน ตุลาคม 2560 บ.เบทาดรก เอ็มเอฟเดลลี่ จก.

ข่าวประชาสัมพันธ์ตาม พรบ ศูนย์บริการข้อมูลข่าว

สนพ.ลพบุรีรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมให้แก่บ.เบทาโกร เอ็มเอฟเดลลี่ จก. มีพนักงานได้รับการฝึกอบรม 211 คน แบ่งเป็น ชาย 74 คน หญิง 137 คน


ว้นที่ข่าว : 7/11/2560 14:01:28
ส่งต่อให้เพื่อน