ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
ผลการรับรองหลักสูตรอนุมัติค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามความในมาตรา 20 ตามพรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 เดือน ตุลาคม 2560 บ.รักษาความปลอดภัย ซุปเปอร์สตาร์การ์ด จก.

ข่าวประชาสัมพันธ์ตาม พรบ ศูนย์บริการข้อมูลข่าว

สนพ.ลพบุรีรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมให้แก่บ.รักษาความปลอดภัย ซุปเปอร์สตาร์การ์ด จก. มีพนักงานได้รับการฝึกอบรม 50 คน เป็น ชาย 50 คน

 


ว้นที่ข่าว : 7/11/2560 13:51:03
ส่งต่อให้เพื่อน