ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
ช่างไฟฟ้านครราชสีมาตื่นตัวเข้ารับการประเมินฯสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่นที่ 4/2561

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...

      วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 นายสุเมธ  โศจิพลกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา  มอบหมายให้กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ  ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถแก่ผู้ยื่นขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  ให้กับแรงงานในสถานประกอบการ  จำนวน 5 แห่ง  โดยเป็นพนักงานบริษัทไทยสตีมเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด บริษัทอะแคว็ททิคพลานท์ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เกร็นโซน (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทเทนคิง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ฮอนด้า เฟาดรี (เอเซียน) จำกัด จำนวน 12 คน และผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้า จำนวน 2 คน และหน่วยงานราชการ 2  แห่ง จำนวน 2 คน  รวมผู้เข้ารับการประเมินจำนวน 18 คน ณ  ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง  เพื่อนำไปประกอบอาชีพสาขาช่างไฟฟ้าได้และมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  โดยการประเมินความรู้ความสามารถครั้งนี้ มีจำนวนผู้ผ่านการประเมิน จำนวน 18 คน ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายปีงบประมาณ 2561 จำนวน 800 คน  ดำเนินการแล้ว จำนวน 79 คน


ว้นที่ข่าว : 2/11/2560 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน