ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.แพร่ สร้างช่างไฟฟ้าประจำชุมชน

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ (สนพ.แพร่) ดำเนินการทำสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า เพื่อไว้บริการประชาชนและชุมในท้องถิ่น โดยมีผู้เข้ารับการทดสอบฯ จำนวน 20 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่


ว้นที่ข่าว : 27/10/2560 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน