ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.สมุทรสาคร เร่งผลิตช่างไฟฟ้ามืออาชีพ Thailand 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2561

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...

สนพ.สมุทรสาคร เร่งผลิตช่างไฟฟ้ามืออาชีพรองรับThailand 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 มอบหมายให้ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถดำเนินการจัดประเมินความรู้ความสามารถให้กับสถานประกอบกิจการและผู้ประกอบอาชีพอิสระ(ช่างไฟฟ้า)เข้ารับการประเมินสาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร รวมจำนวน 20 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร


ว้นที่ข่าว : 18/10/2560 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน