ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.น่าน ร่วมเป็นผู้ประเมินความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...

วันที่ 7 ตุลาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน มอบหมายให้นายจิรายุทธ์ จันทร์ศรีวงศ์ ร่วมเป็นผู้ประเมินความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4(2) วิทยาลัยเทคนิคน่านมีผู้สมัครเข้ารับการประเมินฯ จำนวน18 คน มีผู้มาประเมินจำนวน18 คน และมีผู้ผ่านการประเมินฯ จำนวน 18 คน


ว้นที่ข่าว : 19/10/2560 16:22:31
ส่งต่อให้เพื่อน