ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.บุรีรัมย์ ผลิตมนุษย์ไฟฟ้า รองรับThailand 4.0 สู่ Safety At Work

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...

สนพ.บุรีรัมย์ ผลิตมนุษย์ไฟฟ้า รองรับThailand 4.0 สู่ Safety At Work ครั้งที่ 1/2561 รวม 14 คน

       วันที่ 18 ตุลาคม 2560 นางสาวพิศมัย โพธิสาขา รก.ผอ.สนพ.บุรีรัมย์ มอบหมายให้ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการจัดประเมินความรู้ความสามารถให้กับผู้ยื่นคำขอรับการประเมิน สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 1/2561 ให้แก่ กลุ่มพนักงานในสถานประกอบกิจการ 3 คน ผู้รับเหมาช่างไฟฟ้า(อิสระ) 11 คน รวมจำนวน 14 คน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 มาตรา 26/3, 26/10 และ 26/13  ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประเมิน ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ 


ว้นที่ข่าว : 19/10/2560 9:59:33
ส่งต่อให้เพื่อน