ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สพร.5 นครราชสีมาออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ รุ่นที่ 3/2561

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...

             วันที่ 17 ตุลาคม 2560 นายสุเมธ  โศจิพลกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา  มอบหมายให้กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถแก่ผู้ยื่นขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  ให้กับแรงงานในสถานประกอบการ  จำนวน  6  คน โดยเป็นพนักงานจากบริษัทซีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัทเอสพลัส เอ็นจิเนียริ่ง , บริษัทฟูมาคิลล่า (ประเทศไทย) จำกัด และผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้า จำนวน 4 คน ณ  ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง เพื่อนำไปประกอบอาชีพสาขาช่างไฟฟ้าได้และมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  โดยการประเมินความรู้ความสามารถครั้งนี้ มีจำนวนผู้ผ่านการประเมิน จำนวน 10 คน ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายปีงบประมาณ 2561 จำนวน 800 คน  ดำเนินการแล้ว จำนวน 51 คน และดำเนินการประเมินครั้งนี้  10  คน โดยสรุปดำเนินการ
แล้วทั้งสิ้น จำนวน 61 คน


ว้นที่ข่าว : 19/10/2560 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน