ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
ประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานประจำตำบล (อสร) ครั้งที่ 1ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานประจำตำบล (อสร) ครั้งที่ 1

...
...
...
...
...
...
...

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 นางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล เข้าร่วมประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานประจำตำบล ร่วมกับคณะทำงานพัฒนาอาสาสมัครแรงงานจังหวัด ครั้งที่ 1ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 3 ต.เกตรี อ.เมืองสตูล จ.สตูล เพื่อแจ้งแนวทางการปฏิบัติงาน ภารกิจ และแผนการดำเนินงานของสำนักงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ภาระกิจของหน่วยงาน และประสานงานการฝึกให้เป็นไปตามแผนงานของสำนักงานฯ ต่อไป


ว้นที่ข่าว : 18/10/2560 12:07:20
ส่งต่อให้เพื่อน