ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.กาฬสินธุ์ ประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

สนพ.กาฬสินธุ์ ประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

...
...
...
...

วันที่ 16 ตุลาคม 2560 นายเจษฎา  จันทร์อุไร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์  มอบหมายให้ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ  ดำเนินการประเมินผู้ยื่นประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  ให้กับแรงงานในสถานประกอบการ จำนวน  5 ราย โดยเป็นพนักงานจาก บริษัท โภคิน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด , บริษัท มีเดีย ซิสเต็ม จำกัด, บริษัท โซเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, บริษัท วังช้าง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, บริษัท เอ เอ็น ดี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสามชัย ณ  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์  เพื่อนำไปประกอบอาชีพสาขาช่างไฟฟ้าได้  มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  โดยการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารครั้งนี้ มีจำนวนผู้ผ่านการประเมิน จำนวน 12 คน   ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายปีงบประมาณ 2561  จำนวน 256 คน  ดำเนินการแล้ว จำนวน 5 คน และดำเนินการประเมินครั้งนี้  12 คน  โดยสรุปดำเนินการแล้วทั้งสิ้น จำนวน 17 คน


ว้นที่ข่าว : 16/10/2560 21:55:09
ส่งต่อให้เพื่อน