ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
พัฒนาแรงงานนท์ ประเมิน 17 ช่างไฟฯ หวังดันสู่ตลาดแรงงานถูก กม.

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...
...
พัฒนาแรงงานนท์ ประเมิน 17 ช่างไฟฯ หวังดันสู่ตลาดแรงงานถูก กม. นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนทบุรี (สนพ.นบ.) เผยว่า “วันที่ 12 ตุลาคม 2560 สนพ.นบ. ได้จัดประเมินความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 17 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี ตามที่ กระทรวงแรงงานได้ออกประกาศกฎหมาย อาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ต้องมีหนังสือรับรองฯ หลังกำหนดเป็นอาชีพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายในที่สาธารณะ โดยมีผลตั้งแต่ 26 ตุลาคม 2559 เพื่อให้ ช่างไฟฟ้าภายในอาคารเหล่านี้ เป็นช่างที่มีทักษะและทำงานถูกต้องตามกฎหมายบังคับ ทั้งนี้ ตั้งแต่ ปี 2559 ถึงปัจจุบัน สนพ.นบ. ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคารไปแล้ว จำนวน 2,281 ราย และได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ซึ่งมีอายุ 5 ปี หากนายจ้างจ้างงานที่ไม่มีหนังสือดังกล่าว จะมีความผิดทั้งนายจ้างและลูกจ้าง”
ว้นที่ข่าว : 12/10/2560 16:12:35
ส่งต่อให้เพื่อน