ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สพภ.5 นครราชสีมาประเมินความรู้ความสามารถ รุ่นที่ 2/2561

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...

      เมื่อวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารให้แก่พนักงานของสถานประกอบกิจการภายในจังหวัดนครราชสีมา 14 แห่ง จำนวน 21 คน หน่วยงานราชการ 2 แห่ง จำนวน 3 คน และผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านการติดต้ังระบบไฟฟ้า จำนวน 7 คน  รวมมีผู้เข้ารับการประเมินทั้งสิ้น  31 คน  ผ่านการประเมินจำนวน  31 คน  ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง  ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้ายื่นขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 

 

 


ว้นที่ข่าว : 11/10/2560 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน