ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
พัฒนาแรงงานนนท์เดินหน้าประชาสัมพันธ์ภารกิจให้นายจ้าง

ข่าวเครือข่ายด้านพัฒนาฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
นายชัยชนะ เดช​แพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี (สนพ.นบ.) เผยว่า "วันนี้(10 ต.ค. 60) ได้เข้าร่วมประชุมสภาอุตสาหกรรม ประจำเดือนตุลาคม ซึ่งสนพ.นบ.ได้นำเสนอประเด็นประชาสัมพันธ์ ต่างๆดังนี้ 1. การฝึกอบรมภายใต้ พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 2545 และการกู้เงินกองทุนฯ ดอกเบี้ย 0% 2. การฝึกอบรมประจำปี งปม. 2561 โดยมีแผนการฝึก ทั้งนี้มีสนพ.ได้มีหนังสือไปถึงทุกสถานประกอบกิจการและได้ตอบแสดงความจำนงแล้ว 3. เชิญชวนส่งลูกจ้างเข้ารับการรับรองความรู้ความสามารถ 4. โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ประจำปี 2561 เชิญชวนให้สภาอุตสาหกรรม ประชาสัมพันธ์ต่อสมาชิก และเป็นหน่วยงานกลางในการคัดเลือกสมาชิกเข้าร่วม จำนวน 5 แห่ง ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดีในที่ประชุมครั้งนี้ สำหรับการประชุมดังกล่าว มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายชลธี ยังตรง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี"
ว้นที่ข่าว : 11/10/2560 11:22:46
ส่งต่อให้เพื่อน