ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
ประเมินความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 1/2561

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...

วันนี้ (11-10-2560) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ2561 ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพช่างไฟฟ้า จำนวน 23 คน ซึ่งเป้าหมายในปีงบประมาณ 2561 นี้ คาดกว่าจะดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ได้จำนวนไม่น้อยกว่า 704 คน


ว้นที่ข่าว : 11/10/2560 11:21:29
ส่งต่อให้เพื่อน