ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
พัฒนาแรงงานนนท์ผนึกกำลังเครือข่ายทดสอบน.ศ.ก่อนเข้าตลาดแรงงาน

ข่าวเครือข่ายด้านพัฒนาฝีมือแรงงาน

...
...
...
...

"พัฒ(6 ตค. 60) ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาตวิทยาลัยเทศโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี โดยฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างพนักงานใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ1ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนจบ จำนวน 155 คน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป 

ว้นที่ข่าว : 9/10/2560 13:58:54

ว้นที่ข่าว : 10/10/2560 10:33:24
ส่งต่อให้เพื่อน