ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
พัฒนาแรงงานนนท์ ตรวจเช็คความพร้อม ศูนย์ทดสอบ กฟน.นนท์

ข่าวเครือข่ายด้านพัฒนาฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...

นายชัยชนะ  เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี (สนพ.นบ.) เผยว่า “เมื่อวันที่  3 ตุลาคม 2560 ได้มอบหมาย ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน เข้าตรวจศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 ของการไฟฟ้านครหลวง สาขานนทบุรี ที่ได้ยื่นความประสงค์ขอรับอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบตามสาขาดังกล่าว ทั้งนี้ การไฟฟ้านครหลวงได้รับการอนุญาตเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐาน สาขาเทคนิคเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องสะอาดระดับ 1 แล้ว ครั้งนี้เป็นการขออนุญาตเพิ่มเติม ซึ่งการไฟฟ้านครหลวงมีแผนจะจัดตั้งศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ตามนโยบายในการสนับสนุนและส่งเสริมชุมชนให้มีการพัฒนาที่จะก่อให้เกิดความเข้มแข็งต่อไป”


ว้นที่ข่าว : 4/10/2560 13:25:43
ส่งต่อให้เพื่อน