ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
ออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ รุ่นที่1/2561

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...

      เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา ดำเนินการรับรองความรู้ความสามารถให้กับผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า จำนวน 20 คน ซึ่งมาจากสถานประกอบกิจการภายในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 5 แห่ง  ผ่านการประเมินจำนวน 20 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการ และผู้ประกอบอาชีพด้านไฟฟ้าได้ยื่นประเมินขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามาถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

 

 


ว้นที่ข่าว : 4/10/2560 12:42:33
ส่งต่อให้เพื่อน