ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.สมุทรสงคราม หารือ สภาอุตสาหกรรม

ข่าวเครือข่ายด้านพัฒนาฝีมือแรงงาน

...
...
...
...

วันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 9.30 น. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เข้าพบ นายวีระนิจ เหลืองรัตนเจริญ ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ณ โคโค่วิว โฮเทล เพื่อหารือการฝึกอบรมรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ในสาขารถยกโฟล์คลิฟท์ และสาขารถเครน เพื่อยกระดับฝีมือแรงงานในภาคอุตสาหกรรมสู่ Thailand 4.0 และส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก และการผลิตกำลังคนให้ตอบรับกับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม  และการประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย การกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และการส่งเสริมให้คนในพื้นที่มีความรู้ทักษะในการสื่อสารด้านภาษาที่สาม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี  อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน


ว้นที่ข่าว : 3/10/2560 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน