ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.อำนาจเจริญ พัฒนากำลังคนรายจังหวัด

ข่าวภูมิภาค

...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ (สนพ.อำนาจเจริญ) จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดอำนาจเจริญ (กพร.ปจ.อจ.) ครั้งที่ 2/2560 โดยมีนายวิชยันต์ บูรณะกิจภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานฯ เพื่อพิจารณาการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ. 2561-2564 แยกตามอุตสาหกรรม/หน่วยงานเจ้าภาพหลักใน 5 อุตสาหกรรม ดังนี้ 1.อุตสาหกรรมภาคการเกษตร 2.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 3.อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 4.อุตสาหกรรม  ยานยนต์ และ 5.อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ


ว้นที่ข่าว : 3/10/2560 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน