ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.สมุทรสงคราม บรรยาย "หลักการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ" สตรีบางพรม

ข่าวเครือข่ายด้านพัฒนาฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...

เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ร่วมบรรยายในหัวข้อ "หลักการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ" และประชาสัมพันธ์ภารกิจสำคัญต่างๆ ของหน่วยงานฯ ในปีงบประมาณ 2561 ให้แก่กลุ่มสตรีบ้านบางพลับ และบ้านบางพรม ในกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับอำเภอ ณ บ้านสวนแสงตะวันโฮมสเตย์ บ้านบางพลับ หมู่ที่ 4 ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้กลุ่มสตรีเป้าหมายพัฒนาทักษะอาชีพด้านต่าง ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด


ว้นที่ข่าว : 28/9/2560 16:00:50
ส่งต่อให้เพื่อน