ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.ลพบุรี ยกระดับอาชีพด้านยานยนต์ให้ทหารก่อนปลดประจำการ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี (สนพ.ลพบุรี) เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการบำรุงรักษารถยนต์ รุ่นที่ 5/2560 ให้กับทหารก่อนปลดประจำการของกรมรบพิเศษที่ 1 ค่ายวชิราลงกรณ์ มีทหารเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 18 คน (ระยะเวลาการฝึก 60 ชั่วโมง) เป็นการสร้างอาชีพหลังประจำการ  ณ อาคารช่างยนต์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี


ว้นที่ข่าว : 20/9/2560 16:08:25
ส่งต่อให้เพื่อน