ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.ลำพูน เพิ่มทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ เสริมศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ

ข่าวภูมิภาค

...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน (สนพ.ลำพูน) ดำเนินการจัดฝึกอบรม คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมเตรียมเข้าทำงาน สาขา ผู้ดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 13 คน เพื่อเพิ่มทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากปัจจุบันการปฏิบัติงานต่าง ๆ จะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อความสะดวกรวดเร็วต่อการปฏิบัติงานเพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในการทำงานของยุคเทคโนโลยี และประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน เตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่การทำงานณ ห้องคอมพิวเตอร์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 


ว้นที่ข่าว : 8/9/2560 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน