ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
ประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าถูกต้องตามกฎหมายต่อไป เพื่อรองรับการเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...

ในวันอังคาร ที่ 5 กันยายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ให้แก่ผู้เข้ารับการประเมินฯ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่นที่ 78/60 จำนวน 25 คน เนื่องจากสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า ถูกกำหนดให้เป็นสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ ต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 เมื่อผ่านการประเมินจะได้รับหนังสือรับรองความรู้ ความสามารถ (License) ให้สามารถปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้าถูกต้องตามกฎหมายต่อไป เพื่อรองรับการเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งในวันนี้มีผู้ผ่านการประเมินฯ เพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ จำนวน 25 คน สรุปยอดรวม การประเมินความรู้ความสามารถฯ ในปีงบประมาณ 2560 มีผู้ผ่านการประเมิน ทั้งสิ้น จำนวน 1,723 คน (คิดเป็น 102.8 % ของเป้าหมายหน่วยงาน)


ว้นที่ข่าว : 6/9/2560 15:38:02
ส่งต่อให้เพื่อน